Section

 • KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT ONLINE CẤP ĐỘ N3


  “Tiếng Nhật trực tuyến Khóa học cấp độ N3” là tài liệu học tiếng Nhật Trung cấp phù hợp với cấp độ N3 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ. Các bạn có thể học được Từ vựng, cách diễn đạt và ngữ pháp tương đương với cấp độ N3 của Kỳ thi năng lực nhật ngữ. Ngoài ra, trong hội thoại thực tế đều có ứng dụng các kiến thức của N3, nên ngoài việc giúp ích cho sự chuẩn bị cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ, nó còn giúp nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Nhật.

  Tất cả các hình ảnh âm thanh đều có kèm theo phụ đề tiếng Anh nên những người nước ngoài học tiếng Nhật  đều có thể học một cách dễ dàng. Thêm vào đó, để những bạn ở các quốc gia không dùng Hán tự có thể học được, ở trên các Hán tự đều kèm theo Furigana.

  Khi kết thúc khóa học, học viên có thể làm được các điều sau.

  1. Nắm vững Từ vựng, Ngữ pháp và Đọc hiểu tương đương với cấp độ N3 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ.
  2. Có thể hiểu được hầu hết nội dung hội thoại hàng ngày có cấp độ gần với tốc độ tự nhiên.
  3. Có thể đọc được các đoạn văn có độ khó khá cao về các đề tài trong cuộc sống hàng ngày, các đề mục của các bài báo…
  4. Có thể hiểu và nói được các đoạn hội thoại cấp độ trung cấp tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày.
  5. Hiểu và nói được tiếng Nhật kinh doạnh cấp độ Trung cấp.
  Hướng dẫn cách sử dụng giáo trình 

  Xin lưu ý rằng bạn cần ít nhất 80% chính xác về bài kiểm tra hiểu để tiếp tục bài học tiếp theo.

  • tài liệu khóa học Folder
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

 • Open allClose all

 • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.

 • View only 'Topic 1'

  第1課 こちらの本を 借りたいんですが、貸し出しは可能でしょうか。(Bài 1: Tôi muốn mượn cuốn sách này, tôi có thể mượn về được không?)

  • 1 - 文法 (Ngữ pháp) 2 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 1 - 文法 (Ngữ pháp) 3 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 1 - 文法 (Ngữ pháp) 4 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 1 - 文法 (Ngữ pháp) 5 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 1 - 文法 (Ngữ pháp) 6 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 1 - 会話復習 (Ôn tập hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 1 - 確認テスト (kiểm tra) Quiz
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

 • View only 'Topic 2'

  第2課 通販の靴はたいてい返品と交換ができるはずだよ。(Bài 2: Giày được bán trên mạng nói chung đều có thể đổi và trả lại đấy.)

  • 2 - 会話 (Hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 2 - 語彙リスト (Danh sách từ vựng) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 2 - 語彙 (Từ vựng) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 2 - 文法 (Ngữ pháp) 1 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 2 - 文法 (Ngữ pháp) 2 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 2 - 文法 (Ngữ pháp) 3 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 2 - 文法 (Ngữ pháp) 4 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 2 - 文法 (Ngữ pháp) 5 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 2 - 文法 (Ngữ pháp) 6 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 2 - 文法 (Ngữ pháp) 7 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 2 - 文法 (Ngữ pháp) 8 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 2 - 会話復習 (Ôn tập hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 2 - 読解 (Đọc hiểu) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 2 - 確認テスト (kiểm tra) Quiz
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

 • View only 'Topic 3'

  第3課 アルバイトをして、のをもっとさせたいといます。(Bài 3: Thông qua việc đi làm thêm, tôi muốn nâng cao hơn nữa trình độ tiếng Nhật của mình.)

  • 3 - 会話 (Hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 3 - 語彙リスト (Danh sách từ vựng) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 3 - 語彙 (Từ vựng) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 3 - 文法 (Ngữ pháp) 1 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 3 - 文法 (Ngữ pháp) 2 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 3 - 文法 (Ngữ pháp) 3 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 3 - 文法 (Ngữ pháp) 4 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 3 - 文法 (Ngữ pháp) 5 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 3 - 文法 (Ngữ pháp) 6 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 3 - 文法 (Ngữ pháp) 7 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 3 - 文法 (Ngữ pháp) 8 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 3 - 文法 (Ngữ pháp) 9 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 3 - 会話復習 (Ôn tập hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 3 - 読解 (Đọc hiểu) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 3 - 確認テスト (kiểm tra) Quiz
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

 • View only 'Topic 4'

  第4課 不動産屋の広告でよくDKとか、LDKとかを見ますが、あれはどういう意味ですか。(Lesson 4: Ở các bảng quảng cáo của các cửa hàng bất đọng sản, tôi thường thấy ghi DK và LDK, cái đó có nghĩa là gì vậy?)

  • 4 - 会話 (Hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 4 - 語彙リスト (Danh sách từ vựng) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 4 - 語彙 (Từ vựng) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 4 - 文法 (Ngữ pháp) 1 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 4 - 文法 (Ngữ pháp) 2 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 4 - 文法 (Ngữ pháp) 3 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 4 - 文法 (Ngữ pháp) 4 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 4 - 文法 (Ngữ pháp) 5 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 4 - 文法 (Ngữ pháp) 6 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 4 - 文法 (Ngữ pháp) 7 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 4 - 文法 (Ngữ pháp) 8 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 4 - 文法 (Ngữ pháp) 9 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 4 - 会話復習 (Ôn tập hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 4 - 読解 (Đọc hiểu) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 4 - 確認テスト (kiểm tra) Quiz
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

 • View only 'Topic 5'

  第5課 結果がどうなるかわからないから不安でしょうがないよ。(Lesson 5: Vì không biết kết quả sẽ như thế nào nên tôi thấy bất an không chịu nổi.)

  • 5 - 会話 (Hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 5 - 語彙リスト (Danh sách từ vựng) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 5 - 語彙 (Từ vựng) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 5 - 文法 (Ngữ pháp) 1 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 5 - 文法 (Ngữ pháp) 2 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 5 - 文法 (Ngữ pháp) 3 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 5 - 文法 (Ngữ pháp) 4 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 5 - 文法 (Ngữ pháp) 5 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 5 - 文法 (Ngữ pháp) 6 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 5 - 文法 (Ngữ pháp) 7 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 5 - 文法 (Ngữ pháp) 8 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 5 - 文法 (Ngữ pháp) 9 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 5 - 会話復習 (Ôn tập hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 5 - 読解 (Đọc hiểu) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 5 - 確認テスト (kiểm tra) Quiz
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

 • View only 'Topic 6'

  "第6課 工場の生産効率が上昇するにつれて、コストが削減 できました。(Bài 6: Hiệu suất sản xuất của nhà máy tăng lên dẫn đến chi phí đã cắt giảm được.)"

  • 6 - 会話 (Hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 6 - 語彙リスト (Danh sách từ vựng) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 6 - 語彙 (Từ vựng) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 6 - 文法 (Ngữ pháp) 1 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 6 - 文法 (Ngữ pháp) 2 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 6 - 文法 (Ngữ pháp) 3 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 6 - 文法 (Ngữ pháp) 4 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 6 - 文法 (Ngữ pháp) 5 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 6 - 文法 (Ngữ pháp) 6 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 6 - 文法 (Ngữ pháp) 7 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 6 - 文法 (Ngữ pháp) 8 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 6 - 文法 (Ngữ pháp) 9 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 6 - 文法 (Ngữ pháp) 10 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 6 - 会話復習 (Ôn tập hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 6 - 読解 (Đọc hiểu) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 6 - 確認テスト (kiểm tra) Quiz
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

 • View only 'Topic 7'

  第7課 難しくたって、音楽の道に挑戦してみたいと思う。(Bài 7: Dù có khó khăn, tôi cũng muốn thử thách vào con đường âm nhạc.)

  • 7 - 会話 (Hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 7 - 語彙リスト (Danh sách từ vựng) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 7 - 語彙 (Từ vựng) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 7 - 文法 (Ngữ pháp) 1 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 7 - 文法 (Ngữ pháp) 2 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 7 - 文法 (Ngữ pháp) 3 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 7 - 文法 (Ngữ pháp) 4 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 7 - 文法 (Ngữ pháp) 5 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 7 - 文法 (Ngữ pháp) 6 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 7 - 文法 (Ngữ pháp) 7 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 7 - 文法 (Ngữ pháp) 8 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 7 - 文法 (Ngữ pháp) 9 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 7 - 文法 (Ngữ pháp) 10 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 7 - 文法 (Ngữ pháp) 11 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 7 - 会話復習 (Ôn tập hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 7 - 読解 (Đọc hiểu) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 7 - 確認テスト (kiểm tra) Quiz
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

 • View only 'Topic 8'

  第8課 向こうはかなり怒っているらしくて、謝って済むとは思えないのですが…(Bài 8: “Đối phương có vẻ giận dữ lắm, tôi không nghĩ là chỉ xin lỗi thì có thể xong chuyện được đâu…”)

  • 8 - 会話 (Hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 8 - 語彙リスト (Danh sách từ vựng) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 8 - 語彙 (Từ vựng) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 8 - 文法 (Ngữ pháp) 1 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 8 - 文法 (Ngữ pháp) 2 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 8 - 文法 (Ngữ pháp) 3 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 8 - 文法 (Ngữ pháp) 4 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 8 - 文法 (Ngữ pháp) 5 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 8 - 文法 (Ngữ pháp) 6 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 8 - 文法 (Ngữ pháp) 7 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 8 - 文法 (Ngữ pháp) 8 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 8 - 文法 (Ngữ pháp) 9 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 8 - 文法 (Ngữ pháp) 10 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 8 - 文法 (Ngữ pháp) 11 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 8 - 文法 (Ngữ pháp) 12 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 8 - 会話復習 (Ôn tập hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 8 - 読解 (Đọc hiểu) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 8 - 確認テスト (kiểm tra) Quiz
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

 • View only 'Topic 9'

  第9課 毎日日記を書いているわけではありません。(Bài 9: Không phải viết nhật ký mỗi ngày đâu.)

  • 9 - 会話 (Hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 9 - 語彙リスト (Danh sách từ vựng) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 9 - 語彙 (Từ vựng) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 9 - 文法 (Ngữ pháp) 1 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 9 - 文法 (Ngữ pháp) 2 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 9 - 文法 (Ngữ pháp) 3 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 9 - 文法 (Ngữ pháp) 4 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 9 - 文法 (Ngữ pháp) 5 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 9 - 文法 (Ngữ pháp) 6 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 9 - 文法 (Ngữ pháp) 7 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 9 - 文法 (Ngữ pháp) 8 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 9 - 文法 (Ngữ pháp) 9 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 9 - 文法 (Ngữ pháp) 10 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 9 - 会話復習 (Ôn tập hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 9 - 読解 (Đọc hiểu) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 9 - 確認テスト (kiểm tra) Quiz
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

 • View only 'Topic 10'

  第10課 時間が経つのは早いものですね。(Bài 10: Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ.)

  • 10 - 会話 (Hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 10 - 語彙リスト (Danh sách từ vựng) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 10 - 語彙 (Từ vựng) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 10 - 文法 (Ngữ pháp) 1 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 10 - 文法 (Ngữ pháp) 2 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 10 - 文法 (Ngữ pháp) 3 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 10 - 文法 (Ngữ pháp) 4 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 10 - 文法 (Ngữ pháp) 5 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 10 - 文法 (Ngữ pháp) 6 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 10 - 文法 (Ngữ pháp) 7 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 10 - 文法 (Ngữ pháp) 8 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 10 - 文法 (Ngữ pháp) 9 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 10 - 文法 (Ngữ pháp) 10 Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 10 - 会話復習 (Ôn tập hội thoại) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 10 - 読解 (Đọc hiểu) Page
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

  • 10 - 確認テスト (kiểm tra) Quiz
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student