Section

 • TIẾNG NHẬT KHÓA HỌC DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU


  Beginner Japanese image

  “Tiếng Nhật Khóa học dành cho người mới bắt đầu”, đây là giáo trình video dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật, nhằm nắm được cách phát âm và cách viết tiếng Nhật, nắm được những diễn đạt và chào hỏi đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Giáo trình này có đính kèm file PDF nên người học có thể in và tập viết nhiều lần. Hơn nữa, sau khi nắm được cách viết và phát âm tiếng Nhật, có thể nắm được các diễn đạt và hội thoại trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả các lời giải thích đều có phụ đề tiếng Việt nên ngay cả những người mới bắt đầu học tiếng Nhật cũng có thể học rất thoải mái.

  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể đạt được những điều dưới đây.

  1.     Nắm được phát âm và cách viết Hiragana trong tiếng Nhật.

  2.     Nắm được phát âm và cách viết Katakana trong tiếng Nhật.

  3.     Nắm được âm đục và âm bán đục trong tiếng Nhật.

  4.     Nắm được trường âm, âm mũi, âm ngắt, âm ghép, accent.

  5.     Có thể chào hỏi cơ bản những chào hỏi hay sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.


  Đảm bảo tải xuống các tệp dưới đây trước khi bạn bắt đầu nghiên cứu.

  • Tài liệu khóa học Folder
   Restricted Not available unless:

   You are a(n) Student

 • Open allClose all

 • View only 'Topic 1'

  Bài 1 Hàng あ(A) và hàng か(KA) Phát âm và cách viết của chữ Hiragana

 • View only 'Topic 2'

  Bài 2: Hàngさvà hàng た Phát âm và cách viết của chữ Hiragana

  Restricted Not available unless:

  You are a(n) Student

 • View only 'Topic 3'

  Bài 3 Hàng な và hàng は Phát âm và cách viết của chữ Hiragana

  Restricted Not available unless:

  You are a(n) Student

 • View only 'Topic 4'

  Bài 4 : Hàng ま, hàng や, hàngら, hàngわ, を, hàng ん Phát âm và cách viết của chữ Hiragana

  Restricted Not available unless:

  You are a(n) Student

 • View only 'Topic 5'

  Bài 5: Âm đục và âm bán đục Hiragana

  Restricted Not available unless:

  You are a(n) Student

 • View only 'Topic 6'

  Bài 6: Hàngア và hàng カ Phát âm và cách viết Katakana

  Restricted Not available unless:

  You are a(n) Student

 • View only 'Topic 7'

  Bài 7: Hàngさvà hàng た Phát âm và cách viết của chữ Katakana

  Restricted Not available unless:

  You are a(n) Student

 • View only 'Topic 8'

  Bài 8: Hàngナvà hàngハ Phát âm và cách viết katakana

  Restricted Not available unless:

  You are a(n) Student

 • View only 'Topic 9'

  Bài 9: Hàngマ, hàngヤ, hàngラ, hàngワ, ヲ, ン Phát âm và cách viết Katakana

  Restricted Not available unless:

  You are a(n) Student

 • View only 'Topic 10'

  Bài 10: Âm đục và âm bán đục trong Katakana

  Restricted Not available unless:

  You are a(n) Student

 • View only 'Topic 11'

  Bài 11: Trường âm, âm mũi, âm ngắt, âm ghép, accent

  Restricted Not available unless:

  You are a(n) Student

 • View only 'Topic 12'

  Bài 12: Diễn đạt và hội thoại trong chào hỏi

  Restricted Not available unless:

  You are a(n) Student