• KỲ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ CẤP ĐỘ N5 KANJI

  JLPT N5 kanji intro image

  Cấp độ Kanji là những chữ Kanji ở cấp độ sơ cấp tương ứng với cấp độ N5 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ, tổng thời gian phát của video là 6 tiếng 38 phút, có âm lượng lớn, thời gian học thực tế khoảng 60 tiếng (tùy từng cá nhân). Về nội dung bao gồm: Cách hình thành và trình tự viết của chữ Kanji, chữ số, phương hướng, Kanji chỉ cơ thể người, thứ ngày, những chữ kanji thường dùng ở trường học, Kanji chỉ thời gian, những chữ Kanji chỉ tình từ, động từ, danh từ cơ bản. Hơn nữa, giáo trình học này có đính kèm file PDF có thể in và tập viết nhiều lần. Tất cả nội dung giảng đều có phụ đề tiếng Việt nên ngay cả những người mới bắt đầu hoàn toàn không biết tiếng Nhật cũng có thể học được.

  Khi kết thúc khóa học, học viên có thể đạt được trình độ dưới đây.

  1. Biết được cách hình thành của chữ kanji

  2. Viết được chữ Kanji tiếng Nhật đúng.

  3. Nắm được cách đọc âm ON và âm KUN của chữ Kanji.

  4. Nắm được những chữ Kanji sơ cấp tương ứng với cấp độ N5 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ.

  5. Có thể đọc và viết được những chữ Kanji sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

  Đảm bảo tải xuống các tệp dưới đây trước khi bạn bắt đầu nghiên cứu.

  • Tài liệu khóa học Folder
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi:

   You are a(n) Học viên

  • 1 - Cách viết và cách đọc của “天” và “気” Page
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi:

   You are a(n) Học viên

  • 1 - Cách viết và cách đọc của “田” và “雨” Page
   Hạn chế Không hiện hữu trừ khi:

   You are a(n) Học viên