Topic outline

 • Nghi thức kinh doanh


  Trong series lần này chúng ta sẽ học một số phương thức ứng xử trong kinh doanh mà một người đi làm cần phải có. Những bạn sắp sửa đi làm hoặc những bạn đã đi làm rồi hãy cùng kiểm tra lại những điều căn bản với tư cách là người đi làm nhé.

  • Vẻ bề ngoài và tư thế tác phong

   • 3 - Tư thế, tác phong Page
    Restricted Not available unless:

    You are a(n) Student

   • 4- Biểu cảm Page
    Restricted Not available unless:

    You are a(n) Student

  • giao tiếp trong công ty

   • 1 - Chào hỏi Page
    Restricted Not available unless:

    You are a(n) Student

   • 3 - Giới thiệu bản thân Page
    Restricted Not available unless:

    You are a(n) Student

   • 4 - Cách nhận chỉ thị Page
    Restricted Not available unless:

    You are a(n) Student

   • 5 - “ほうれんそう” nghĩa là “Báo cáo-Liên lạc-Bàn bạc” Page
    Restricted Not available unless:

    You are a(n) Student

  • Trả lời điện thoại & Đến thăm đối tác

   • 1 - Trả lời điện thoại Page
    Restricted Not available unless:

    You are a(n) Student

   • 2 - Chuẩn bị viếng thăm Page
    Restricted Not available unless:

    You are a(n) Student

   • 3 - Viếng thăm Page
    Restricted Not available unless:

    You are a(n) Student